FREE: Android Apps Saya Boleh Membaca!

We have published our new Saya Boleh Membaca! apps for phones and tablets on Google Play.

sayabolehmembaca

This apps contains graded reading aids (10 levels altogether) to help secondary school students read well. We use this apps for our Professional Learning Team’s (PLT) project to help our Normal Technical students who still struggle in reading.

We encourage teachers to use this apps with their students and share with us their struggle and success stories here: karangkutu@gmail.com

Search “karangkutu” on Google Play from your mobile devices.

UPCOMING WORKSHOP IN 2017

Good news!

Our proposal has been accepted by the Academy of Singapore Teachers (AST). We are excited to share our strategy using apps develop students’ oral competency during the workshop below. If you are interested, please sign up via TRAISI come Jan 2017.

Look forward to see you at the workshop.

workshop-adv

FREE: Android Apps for Peribahasa (O Level)

We have published our new Peribahasa (O Level) apps for phones and tablets on Google Play.

i

This app contains the list of Malay proverbs for O level. Each proverb is given an explanation and the proverbs are arranged according to alphabet, level and context of use.

Context is important as they say that we learn better when we associate ideas. This they call Associative Learning. Associate Learning is a theory that states that ideas reinforce each other and can be linked to one another.

Search “peribahasa (o level)” or “karangkutu” on Google Play from your mobile devices.

Android Apps for Karangan Ekspositori (N Level Format)

We have published our new Karangan Ekspositori (Format N) apps for phones and tablets on Google Play.

screenshot_2016-10-27-11-49-28

This apps contains a collection of expository essays employing Karangkutu writing technique for expository questions based on N level format. The list of expository essays is available here.

Search “karangan ekspositori” or “karangkutu” on Google Play from your mobile devices.

Android Apps for Karangan Ekspositori (O Level Format)

We have published our new Karangan Ekspositori (Format O) apps for phones and tablets on Google Play.

screenshot-ekpositoriformato

This apps contains a collection of expository essays employing Karangkutu writing technique for expository questions based on O level format. The list of expository essays is available here.

Search “karangan ekspositori” or “karangkutu” on Google Play from your mobile devices.

[Topik Lisan] Haru Urara: Bila Kegagalan Merupakan Kejayaan

Haru Urara: Bila Kegagalan Merupakan Kejayaan

RINGKASAN:

Pelajaran ini bersekitar mengenai sebuah filem pendek perihal seekor kuda lumba yang bernama Haru Urara yang menjadi inspirasi kepada ramai orang walaupun ianya bukannya seekor kuda yang cemerlang.

Pelajar: Menengah atas
Masa: 60 minit
Aktiviti: Menonton filem pendek, memberikan pendapat dan mengubah persepsi
Topik: Haru Urara: Bila Kegagalan Merupakan Kejayaan
Bahasa: Kosa kata berkait dengan topik
Bahan: Filem pendek

LANGKAH PERTAMA:

Guru minta pelajar memikirkan soalan-soalan berikut:

Bayangkan kamu sedang berada di dewan sekolah menantikan giliran untuk menerima keputusan peperiksaan nasional (peringkat N ataupun O).

Apakah keputusan bagi kamu merupakan satu kejayaan?

Bagaimana kamu mengukur kejayaan ini? Adakah keputusan peperiksaan kamu satu-satunya kayu pengukur yang kamu gunakan?

Sebagai contoh,
(a) berapa banyak subjek yang kamu telah lulus?
(b) berapa banyak pula subjek yang kamu dapat kepujian?
(c) apakah agregat ELR5 atau ELR2B2 kamu? dan
(d) apakah kursus yang kamu perolehi di maktab rendah atau di politeknik?

Bayangkan pula soalan ini:

Apakah pula bagi kamu satu kegagalan?

Bagaimana pula kamu mengukur kegagalan ini? Apakah kayu pengukur yang kamu gunakan?

Guru berikan pelajar ruang dan masa untuk memikirkan jawapan bagi soalan-soalan berikut. Guru boleh meminta pelajar berkongsi dengan rakan di sebelah (pair-and-share) sebelum menjemput beberapa orang pelajar untuk berkongsi secara terbuka (Round Robin) dan meminta maklum balas daripada yang lain.

LANGKAH KEDUA

Guru bertanyakan pelajar soalan-soalan rhetorik berikut:
(Soalan rhetorik merupakan soalan yang tidak perlu dijawab pelajar tetapi menyebabkan mereka berfikir.)

Perlukah kita hidup berpandukan dengan kejayaan dan kegagalan?

Bolehkah kehidupan ini diisi dengan kejayaan sahaja?

Bilakah kegagalan boleh dianggap sebagai kejayaan?

Bilakan kejayaan boleh dianggap sebagai kegagalan?

Bilakah pula kegagalan merupakan kegagalan yang sebenarnya?

Guru berikan pelajar ruang and masa untuk memikirkan soalan-soalan rhetorik di atas dan jika perlu, guru boleh menjelaskan lebih lanjut maksud soalan tanpa perlu pelajar menjawabnya secara terbuka.

LANGKAH KETIGA

Guru meminta pelajar terus memikirkan soalan-soalan rhetorik yang telah diberikan sambil menonton filem pendek Haru Urara yang akan dimainkan.

Beritahu pelajar yang mereka akan menonton sebuah filem pendek perihal seekor kuda lumba yang bernama Haru Urara yang menjadi inspirasi kepada ramai orang walaupun ianya bukannya seekor kuda yang cemerlang.

LANGKAH KEEMPAT

Guru memberikan pelajar post-it pad setiap seorang dan meminta pelajar memberikan respons kepada kedua-dua soalan berikut:

Bagaimanakan pandangan pelajar mengenai kejayaan dan kegagalan berubah setelah menonton filem Haru Urara?

Apakah SATU perkara yang ingin pelajar lakukan setelah menonton filem pendek ini?

LANGKAH KELIMA

Guru mengumpulkan post-it pad pelajar dan memilih beberapa repons yang menarik untuk ditayangkan pada vizualizer untuk tontonan dan maklum balas pelajar lain. Sesi ini boleh mengundang pelajar untuk berkongsi bagaimana persepsi mereka tentang apakah itu kejayaan dan kegagalan telah berubah.

SEMOGA PELAJAR CIKGU SERONOK MENGIKUTI PELAJARAN INI.